Klätterverket

 

 

KLÄTTRING SOM FRISKVÅRD

Nu närmar sig årsslutet och vi får många frågor om hur det går att använda sitt friskvårdsbidrag för att klättra på Klätterverket.

Klättring är en träningsform som klassas som friskvård enligt skatteverket.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till alla former av inträde för dig själv på Klätterverket till exempel årskort, autogirobetalningar, klippkort eller engångsinträden.
Friskvårdsbidraget kan dock inte användas för köp av utrustning i vår butik.

Spara kvittot och lämna till din arbetsgivare för att utnyttja ditt friskvårdsbidrag.

 

AUTOGIROKVITTO

Du som betalar din klättring månadsvis via autogiro kan få ett kvitto utskrivet från oss med de betalningar du gjort under året. Du kan endast få kvitto på de betalningar som redan är betalda. Du kan dock betala för månader i förväg om du vill använda ditt friskvårdsbidrag till fullo.

För att få kvitto på dina autogirobetalningar. Skicka ett mail till medlem@klatterverket.se

Ange:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Från vilket datum du vill ha kvitto på (t.ex. från 1 januari 2017).

 

ACTIWAY OCH WELLNET 

Vi samarbetar med Actiway och Wellnet, och det går bra att använda deras tjänster på Klätterverket.

 

FLER FRÅGOR?

Vänligen hör av dig till info@klatterverket.se

 

 

 

KV-206

 

 

KV-130

 

 

KV-29