Klätterverket

Om oss / Personuppgiftspolicy

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Vi på Klätterverket samlar in personuppgifter i olika sammanhang för att förbättra din som kunds upplevelse av våra tjänster.

Du som kund har rättighet att veta vilka personuppgifter vi har från dig, vad vi gör med dessa uppgifter, och vilka som har tillgång till dem.

Vi på Klätterverket behandlar alltid dina personuppgifter med stor sekretess och vi säljer inte vidare dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, OCH VAD ANVÄNDS DE TILL?

 

Vid bokning av kurs på Klätterverket

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Dessa uppgifter används för att kunna kontakta dig med information angående kursen du har bokat. Du kan också bli kontaktad efter kursen med en utvärdering av kursen. Detta för att vi ska kunna förbättra våra kurser. Utvärderingen är helt frivillig och du kommer inte bli kontaktad igen om du skulle välja att bortse från den.

Personuppgifterna sparas i max 2 år innan de raderas.

 

När du köper klippkort, periodkort eller skriver upp dig som medlem och blir en registrerad kund

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Dessa uppgifter används för att kunna hantera ditt medlemskap eller träningskort under giltighetstiden av kortet. Men även efter giltighetstiden för att kunna se vilka träningskort du tidigare köpt, hantera återköp, klagomål och se din träningshistorik hos oss.

Är du medlem hos oss får du också vårt medlemsbrev via e-post. Du kan neka till detta utskick när du skriver upp dig som kund hos oss, och det finns också möjligheten att avregistrera dig från nyhetsbrev i varje utskick.

Personuppgifterna sparas i max 1 år efter att du har slutat vara kund hos oss.

 

Vid skapande av topprepskort och ledkort (Grönt och rött kort)

 • Namn
 • Personnummer

Dessa uppgifter används för att du som kund ska kunna bevisa att du har behörighet i att säkra på Klätterverket. När du får ut ditt gröna eller röda kort så blir du tillfrågad om du också vill finnas med i vårt register.
Det är helt valfritt att stå med i registret, men om du inte är med och tappar bort din gröna eller röda kort så krävs det att du gör en ny uppklättring för att få ut ett nytt kort.
Du kan närsomhelst kontakta Klätterverket för att bli borttagen ur registret.

 

När du anmäler ditt barn till Klätterakademins kölista.

 • Barnets namn
 • Barnets personnummer
 • Vårdnadshavares namn
 • Vårdnadshavares telefonnummer
 • Vårnadshavaras e-postadress

Dessa uppgifter används för att administrera köplatserna till Klätterakademin, och används för att kontakta vårdnadshavaren när det finns en ledig plats i Klätterakademin.

 

När du får en plats och skriver in ditt barn i Klätterakademin

 • Barnets namn
 • Barnets personnummer
 • Vårdnadshavares namn
 • E-postadress (till vårdnadshavare)
 • Information om allergier eller sjukdomstillstånd. (Läs mer om känsliga personuppgifter nedan)

Dessa uppgifter används till att placera barnen i grupper efter rätt ålder, för att kunna administrera köplatser till akademin, samt för att kontakta föräldrarna med viktig information såsom information om kursstart, betalningsinformation med mera.
Dessa uppgifter delas också med vår klätterklubb, Nacka Värmdö Klätterklubb där alla barnen blir medlemmar.

Nacka Värmdö Klätterklubb registrerar barnen hos Riksidrottsförbundet som aktiva medlemmar i Nacka Värmdö Klätterklubb. Detta för att Svenska Klätterförbundets klätterförsäkring ska täcka alla deltagare i Klätterakademin

Dessa uppgifter kan också användas för att via mail skicka ut information om träffar, avslutningsfester, och liknande. I varje utskick som inte behandlar nödvändig information för Klätterakademin kommer det finnas möjlighet att avregistrera sig från liknande utskick. Uppgifterna skrivs också in i vårt adminstrationsverktyg för att sköta grupperna, hålla närvaro och göra mailutskick.

Personuppgifterna sparas upp till max 3 år efter att barnen slutat i Klätterakademin, detta eftersom vi erbjuder barnen möjlighet att börja på nytt inom den tiden.När du anmäler ditt barn till skollovsläger.

 • Barnets namn
 • Barnets personnummer
 • Vårdnadshavares namn
 • E-postadress (till vårdnadshavare)
 • Information om allergier eller sjukdomstillstånd. (Läs mer om känsliga personuppgifter nedan)

Dessa uppgifter används till att administrera sommarlägret. Tilldela platser, och ordna grupper. Vi samlar in kontaktuppgifter till vårdnadshavare för att kunna meddela platser, och också för att kunna kontakta vårdnadshavare under lägret om det skulle behövas. 

Personuppgifterna sparas i max 1 år efter avslutat läger.

 

Incidentrapportering vid olycksfall

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer

Dessa uppgifter används för att utreda incidenten och komma fram till vad anledningen var. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till vårt försäkringsbolag då alla som klättrar på Klätterverket är försäkrade. Vi kan också använda uppgifterna för att kunna kontakta den drabbade och vittnen för att undersöka om vi kan göra vår klätterhall säkrare på något sätt.

Personuppgifterna sparas i max 2 år efter incidenten.

 

När du beställer hem en vara till butiken

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Dessa uppgifter används för att kunna kontakta dig när varan du har beställt finns på lager.
Det är helt valfritt att lämna sina kontaktuppgifter vid beställning av vara, men om du inte gör det så kan vi inte garantera att varan säljer slut igen innan du kunnat köpa den.

Vi sparar personuppgifterna i max 1 år efter slutförd beställning, eller köp.

 

Kameraövervakning i våra lokaler

 • Vi bedriver kameraövervakning av våra lokaler för att förebygga, och utreda brott efter att tidigare haft problem med inbrott i skåpen i våra omklädningsrum.
 • Vi följer alla regler i Dataskyddsförodningen för kameraövervakning.
 • Inspelat material behålls i max 7 dagar, sedan raderas det.
 • Du som har blivit filmad av oss har när som helst rätt att begära att filmerna på dig raderas. Detta förutsätter att du kan berätta för oss vilket datum, och tidpunkt filmandet skedde.
 • Du som privatperson kan skicka klagomål till Datainspektionen om ni tycker att vi bryter mot lagar, regler eller avtal
 • Vi stödjer oss på intresseavvägning: att vår möjlighet att stoppa, förhindra, utreda brott mot våra besökare väger över våra besökares rätt att inte bli filmade. 
 • Kameraövervakningen spelar även in ljud tillsammans med bilderna.


VILKA HAR ÅTKOMST TILL PERSONUPPGIFTERNA?

Endast relevant personal anställda av Klätterverket har tillgång till personuppgifterna. Det enda undantag är personuppgifter till barn i Klätterakademin som registreras hos Riksidrottsförbundet. I det fallet gäller Riksidrottsförbundets personuppgiftspolicy.

 

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som anses vara särskilt känsliga, såsom sjukdomstillstånd och liknande, raderas alltid inom 30 dagar efter avslutad kurs, läger eller aktivitet.

 

DU HAR RÄTT ATT BLI BORTTAGEN UR VÅRA REGISTER

Om du önskar så har du rätt att dina personuppgifter blir raderade från våra register. Detta gäller inte om du har ett avtal med oss med bindningstid kvar. Avtal räknas som medlemskort, klippkort, deltagare i pågående kurs, eller om du har en obetald skuld till oss. Kontakta oss på telefon 08-641 10 48, alternativt på info@klatterverket.se