Klätterverket

Priser / Autogiro

 

 

KLÄTTERVERKETS MEDLEMSKAP

  • Klättra så mycket du vill!
  • Ingen bindningstid.
  • 10% rabatt på alla varor över 100 kr i butiken.
  • 10% rabatt på alla Klätterverkets kurser.
  • Hyra av skor, sele och repbroms ingår.
  • Unika medlemserbjudanden varje månad.
  • Frys medlemskapet när du inte klättrar. Läs nedan.

 

MEDLEMSKAP – VILLKOR

Vid tecknande av medlemskap via autogiro tillkommer 250 kr i anslutningsavgift. Du måste också betala den första månadsavgiften i förskott. Beroende på när under månaden du tecknar ditt avtal kan denna första avgift variera i storlek. Vid tecknade av årsmedlemskap tillkommer ingen anslutningsavgift.

Dragning via autogiro sker i förskott varje månad normalt 3 bankdagar före den sista i varje månad. Det är medlemmens ansvar att likvida medel finns på dennes konto på betaldagen.  Om täckning saknas på betaldagen debiteras en administrationsavgift på 100 kr. Denna avgift läggs på månadsavgiften för den aktuella dragningen. Klätterverket har rätt att spärra medlemskortet tills dess att betalning erlagts. Även den spärrade perioden måste betalas.

Frysning av medlemskap är möjligt, upp till 3 månader per kalenderår. Det går endast att frysa medlemskapet hela kalendermånader.

Frysning måste meddelas via mail till medlem@klatterverket.se senast 2 veckor i förväg.

Ingen bindningstid gäller för medlemskap via autogiro. Uppsägningstid är 1 hel kalendermånad. Exempel: Om du säger upp ditt medlemskap den 15 mars, går ditt medlemskap ut den 30 april. Uppsägning kan endast göras skriftligen via mail till medlem@klatterverket.se

Ditt medlemskap är inte uppsagt innan du fått en bekräftelse från oss. Att säga upp medgivande till autogiro via sin bank räknas inte som uppsägning från medlemsavtalet och Klätterverket har rätt att fakturera medlemmen på eventuell utebliven månadsbetalning.

Medlemskap i Klätterverket är inte knutet till Svenska Klätterförbundet och ska inte förväxlas med medlemskap i en klätterklubb.

 

 

 

KV-138

 

 

KV-68

 

 

KV-38