Klätterverket

Säkerhet & Regler / Grönt kort

 

 

GRÖNT KORT

Grönt kort är en säkringslicens som utfärdas av en auktoriserad instruktör från Svenska Klätterförbundet. Det gröna kortet är ett bevis på att du besitter tillräckligt med kunskap för att på egen hand och på ett säkert sätt kunna ägna dig åt topprepsklättring inomhus.

Du måste ha det gröna kortet synligt i selen för att du ska få säkra hos oss.

Vi kräver bara grönt kort från de som ska säkra. Ska du till exempel följa med en kompis som har grönt kort, kan du alltid prova på att klättra.

För att få ett grönt kort krävs det att du kommer på en uppklättring hos oss. Uppklättringen består av en teoretisk och en praktisk del. På den praktiska delen behöver ni vara två personer för att vi skall kunna se dig säkra en annan person. Det är dock inget krav att denna andra person gör uppklättring, eller har grönt kort utan denne ska endast klättra.

Kunskaperna som du behöver för att klara av uppklättringen lär vi dig på våra Grundkurser och Familjekurser. Observera att du inte får göra uppklättringen samma dag som kursen.

Det går bra att komma på uppklättring för grönt kort:

Måndag – torsdag 17:00 – 19:30  
Helger 12:00 – 14:30  

 

Uppklättring för grönt kort kostar 100 kr.
Har du gått en grundkurs, eller familjekurs på Klätterverket så ingår uppklättringen i kursavgiften inom 2 månader.

Inträde till Klätterverket ska lösas vid uppklättringstillfället. Kostnad för eventuell hyra av utrustning tillkommer. 

 

 

 

 

 

certifierad_anlaggning